9б алгебра на 29.01.21 (пятница)

https://yadi.sk/i/v15UpFeT-kb15A